BUSTURER

MANDAGE:  Fra  A-Huset  kl.  13.30  til  ca.  kl. 16.00

ONSDAGE:  Aflyst pga. manglende tilslutning. 

På  alle  busture  er  der  kaffe  og  brød  med.

Pris:   40 kr.   incl. kaffe  og  brød.

Alle  turerne  går  ud  i  det  blå,  eller  hvad  der  aftales  med  deltagerne.

 

BUSTURERNE  KAN  OGSÅ  SES  I  HUSAVISEN.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk